Update alle slimme panelen met de huidige texturen

apr 19, 2024

Pro

Omschrijving

Werkt de visuele informatie van alle slimme panelen bij door texturen en kleuren uit de database te (her)laden en toe te passen.

Merk op dat Enable textures moet worden geactiveerd in de Opties-sectie op de lintbalk. Als Enable textures is uitgeschakeld, verandert deze functie in ‘Verwijder alle texturen’. in dat geval kan de knop worden gebruikt om alle schijn van slimme panelen te verwijderen en ze grijs te maken.

Voorwaarden

– De functionaliteit van het aansturen van texturen en kleuren op materiaal is alleen beschikbaar voor gebruikers van Para-Flex Pro en hoger.

tip

Het maakt niet uit in welke volgorde plaatmateriaal of kantenafwerking aan onderdelen toegewezen wordt