Vervang materiaal bij alle of geselecteerde onderdelen

apr 23, 2024

Start

Pro

Omschrijving

Vervang(t) een bestaand materiaal voor een nieuw materiaal. Bruikbaar om alleen de geselecteerde items bij te werken of de hele scène bij te werken. Deze functie is beschikbaar voor zowel materiaaltoepassingen, materiaal van het paneel als materiaal voor kantenafwerking. Beide knoppen openen het overeenkomstige vervangingsdialoogvenster.

Het bestaande materiaal (dat moet worden vervangen) wordt in het bovenste selectievak geplaatst en het nieuwe materiaal (dat moet worden toegepast) in het onderste selectievak.

Voorwaarden

– Alleen van toepassing op gecontroleerde onderdeelranden waaraan een kantenbandmateriaal is toegewezen.

tip

Het maakt niet uit in welke volgorde plaatmateriaal of kantenafwerking aan onderdelen toegewezen wordt