Aktivera kantförhandsgranskning när kryssrutor för kantband svävar

maj 15, 2024

Start

Pro

Beskrivning

Slår på eller inaktiverar ”3D-förhandspilarna” när muspekaren flyttas över ett kantbandsvärde (L1, L2, W1 och W2). Hjälper till att känna igen positionen för specifika kanter på en panel, men kan stängas av för snabbare prestanda vid applicering av kantband.

Betingelser

More information will follow.

tip

Det spelar ingen roll i vilken ordning du tilldelar plåtmaterialet eller kantbandet