Automatiserad arbetsförberedelse

IronCAD-tillägg för optimal effektivitet och flexibilitet i varje designstadium.

Realtidsdata och tidsbesparande designverktyg

Para-Flex-tillägget för IronCAD skapades av Dynfos Business Solutions. Våra mjukvaruingenjörer strävade efter att automatisera designprocessen och öka produktiviteten. Allt samtidigt som vi behåller flexibiliteten hos IronCAD som vi känner det. Resulterar i ett användbart tillägg för den framtidssäkra inredningsbyggaren.

Genererar data

Para-Flexs 3D-beräkningskraft gör jobbet åt dig, vilket gör komplexa formler och konfigurationer till ett minne blott. Med IronCAD-ritningen i centrum genererar Para-Flex all data som behövs för en korrekt produktionsprocess. Snabbare ledtider samtidigt som kostnader och nödvändiga resurser minskar för optimal produktivitet.

Smarta designverktyg

Anpassad interiör kräver precision. När ändringar i din design görs tar Para-Flex hand om alla nödvändiga justeringar i mått, tvärsnitt och detaljer. Lämna dina bekymmer till Para-Flex och design utan begränsningar i ett användarvänligt gränssnitt.

Välj den lösning som bäst passar dina designbehov

 • Kap mall
 • Inköpslistor
 • Smarta mönster
 • Rapporter
 • Tavla & ark optimering
 • Länkar till programvara från tredje part
 • Smarta paneler
 • Borr
 • Rapportdesigner
 • Generera NC-kod
  *Endast på begäran

Ett grepp om de framgångsrika användarna