Skapa datalistor

Exportera data till CSV-filer. När knappen trycks in öppnas en meny, från vilken användaren kan välja vilken data som ska exporteras. Det finns tre alternativ: en inköpslista, en skärlista eller båda på en gång.

Tips

Det spelar ingen roll i vilken ordning du tilldelar plåtmaterialet eller kantlist