Numrera om CNC-utgångssekvensen

Återställer CNC-sekvensen genom att numrera om CNC-exportfilerna

Tips

Ordningen i vilken plåtmaterial och kantlist tilldelas spelar ingen roll.