Länka delsynlighet till innehållet i datanätet

apr 18, 2024

Start

Pro

Beskrivning

Att slå på Visa filtrerade objekt länkar synligheten för delar i scenen till innehållet i datarutnätet. Den använder visa/dölj-möjligheterna i IronCAD för att skapa en snabb överblick över de delar som filtreras. Detta gör det enkelt att se vilka delar som är tilldelade olika produktionsprocesser eller till exempel specifika materialegenskaper som 18 mm tjocklek.

Om du stänger av Visa filtrerade objekt kopplar du bort delens synlighet i scenen från datarutnätet, så alla delar visas i scenen, även om datarutnätet visar filtrerade resultat.

tip

Det spelar ingen roll i vilken ordning du tilldelar plåtmaterialet eller kantbandet