Använd anpassad CAM-sekvens

Öppnar ett CAM-verktygsfönster. Den här funktionen används för att applicera CAM-verktygstaggar på utvalda intellishapes. Detta kan också göras manuellt genom att lägga till en vertikal linje ’|’, följt av det önskade CAM-verktyget till intellishape. T.ex. ‘HBlock|SPLIT’.

Använd verktyg
Använder valt CAD-verktyg
Radera allt
Tar bort alla använda CAD-verktyg
Ta bort markerade objekt
Tar bort CAD-verktyg från valda intellishape(s)

Tillämpar valt CAD-verktyg på valda intellisformer

Tar bort alla använda CAD-verktyg.

Tar bort CAD-verktyget från valda intellishape(s).

Tips

Det spelar ingen roll i vilken ordning du tilldelar plåtmaterialet eller kantlist